TEL:(02)2291-8821          FAX:(02)2292-9726           E-mail: service@packer.com.tw

    

                                                           

                                                     貨櫃為跨國買賣標準包裝容器,在這邊您可以找到相關資訊...

                                

 

       

 

貨櫃尺寸表

               以下表格為一般貨櫃尺寸規格此表僅供參考詳細尺寸請詢問您的報關行或貨櫃製造商.                       

       20呎貨櫃 一般普通貨櫃 一般普通高櫃 特殊帆布高櫃 開放式平板櫃
長   (內部尺寸)          591 cm          591 cm          591 cm        560 cm
寬   (內部尺寸)          233 cm          233 cm          233 cm            x
高   (內部尺寸)          237 cm          267 cm             x            x
寬   (門框尺寸)          232 cm          232 cm          232 cm            x
高   (門框尺寸)          226 cm          256 cm             x            x
   貨櫃荷重        1800 Kgs         1800 Kgs        1800 Kgs        1800 Kgs 

 

      40呎貨櫃   一般普通貨櫃   一般普通高櫃   特殊帆布高櫃   開放式平板櫃
長   (內部尺寸)        1196 cm       1196  cm         1196 cm       1166 cm
寬   (內部尺寸)          233 cm         233 cm          233 cm            x
高   (內部尺寸)         237 cm         267 cm              x            x
寬   (門框尺寸)         232 cm         232 cm          232 cm            x
高   (門框尺寸)         226 cm         256 cm              x            x
   貨櫃荷重       2600 Kgs        2600 Kgs        2600 Kgs          2600 Kgs 

 

 

 

 

               

 

 

                                                                               松林木箱 (02)2291-8821